Nederlandse Vereniging Van Zwemsport Trainers

logo NVVZT

nvvzt.eu

Nieuws

Brief van het bestuur

Beste leden.

Graag jullie aandacht voor het volgende.

Corona en onze bijscholing.

Voor de tweede achtereenvolgende keer belemmeren van Rijkswege ingevoerde Corona maatregelen om de in het voorjaar uitgestelde bijscholing te effectueren. Wij hebben overwogen er een Webinar van te maken, echter bijzonder snel werd duidelijk dat zeer vele leden de directe interactie te belangrijk vinden en van zeer grote waarde achten.

Wij hebben gekozen voor een tussenoplossing. De beoogde inleiders is/wordt gevraagd hun presentatie op schrift te stellen, waarna publicatie in Motivatie volgt. De eerste presentatie is inmiddels “binnen”.

Toekomstige bijscholing.

Wij zijn -op basis van een nieuw onderwerp- gestart met het leggen van contacten met inleiders. 

Contributie 2021.

Dit jaar zijn er substantieel minder kosten. In verband hiermede is besloten voor 2021 tot een eenmalige contributie verlaging €.20,00 in plaats van €.50.00.

ALV.

Normaal zou in November de ALV plaats vinden. Dit is digitaal mogelijk, maar het bestuur ziet geen directe noodzaak. Besloten is de ALV uit te stellen tot Maart volgend jaar, direct na afloop van de Bijscholing.

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur.

Fré Drenth, voorzitter.

Gepubliceerd op