Nederlandse Vereniging Van Zwemsport Trainers

logo NVVZT

nvvzt.eu

Nieuws

Contributie 2017

Contributie 2017

Hoi Leden ,

AANDACHT : contributie inning ,

Leden willen jullie kijken of jullie al je contributie hebben betaald ( alleen voor leden die geen automatisch incasso hebben ) . Ik ga a.s weekend alles nalopen , en als er blijkt dat er nog niet betaald is stuur ik per mail een herinnering naar je toe , maar helaas komt er dan wel 10 euro administratie kosten bij . ik vraag U dan dat het  contributie bedrag voor 19 febr. op de rekening van de NVVZT staat . zie mail van 1 december 2016 van onze secretaris .

Namens de NVVZT , de Penningmeester Erik van Dartel

Gepubliceerd op